Beter passend en lagere kosten

Verzuimverzekeringen
Beter passend en lagere kosten

Als werkgever krijgt u vroeg of laat te maken met verzuim. Een verzuimverzekering is dan geen overbodige luxe. Een zieke werknemer kan uw bedrijf veel geld kosten als het bijvoorbeeld om een langere periode gaat of om meerdere werknemers. U bent namelijk wettelijk verplicht het loon tijdens een verzuimperiode door te betalen en uw zieke werknemer te re-integreren via de kortste weg naar werk.

Met een ziekteverzuimverzekering dekt u loondoorbetaling bij ziekte van uw personeel. Bij Van Loon kunt u ook rekenen op een verzuimadviseur voor ondersteuning en advies, eenvoudig ziek- en hersteldmelding en inzicht in uw ziekteverzuim via de verzuimapplicatie Veilig Digitaal Dossier. En u krijgt persoonlijke begeleiding via de arbodienst Regiopoortwachter. Maar eerst geven wij advies over de beste verzuimverzekering voor uw organisatie en blijven in de toekomst monitoren of dit nog steeds de beste is. Benieuwd hoe dit in zijn werk gaat? Lees hieronder het verhaal van een relatie van ons.

Beter passende en lagere kosten

Een communicatiebureau in Brabant is de afgelopen jaren qua aantal medewerkers behoorlijk gegroeid. In ons halfjaarlijkse overleg bleek echter dat om verschillende redenen in een korte periode veel mensen het bedrijf hadden verlaten. Daarnaast viel het op dat het soort verzuim grotendeels onder één noemer viel. Daarop ging onze adviseur kijken of de huidige verzuimverzekering nog wel passend was. Wij zijn niet verbonden aan één verzekeraar en weten we wat er op de markt beschikbaar is. Hierdoor hebben we een verzuimverzekering gevonden die passend is bij de huidige situatie van dit bedrijf. De dekking bij verzuim is hierdoor beter en de kosten van de premie zijn ook nog eens een stuk lager. Daarnaast hebben wij in het overleg de rol van onze verzuimadviseur goed kunnen toelichten zodat deze relatie in het vervolg bij verzuim eerder contact met hem gaat opnemen. Dit kan zeker schelen in een re-integratietraject en uiteindelijk dus in kosten. Mooi om te horen dat deze relatie blij is dat ook als er niets aan de hand is, Van Loon blijft meedenken. Hierdoor zijn ze verzekerd van de beste zorg als er wel iets aan de hand is. Én kunnen zij zich bezig houden met hun core business: communiceren!

Wilt u meer informatie over verzuimverzekeringen neem dan contact met Van Loon op via ons contactformulier.